Anasayfa

2018 YILINDA PROJEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Projemiz Hakkında

Projenin amacı

Projemiz öğrencilerin bilim ve sanatın ekosistem içerisindeki yerini kavramaları ve ekosistemdeki sorumluluklarını anlamalarını sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerin çevre olgusunu kavrayabilmeleri, ekosistem bileşenlerinin doğadaki vazgeçilmez önemini algılayabilmeleri ve böylece öğrencilere çevre duyarlılığı ve çevre bilincin kazandırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin birlikte çalışma, işbirliği becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Hedef kitle

Projenin hedef kitlesi ortaokullarda eğitim gören altıncı sınıf öğrencileridir. Projemiz dönem sonunda yapılacağı için öğrenciler 6.sınıfı bitirmiş olacaktır.  Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğrencilerin seçimi ilan edilecek kriterler ışığında proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılacaktır.

Etkinlik yerleri ve takvimi

Projede yer alan eğitimler teorik ve uygulamalı olarak planlanmıştır. Etkinlikler 25-30 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Etkinlik döneminde yer alan eğitimlerin teorik ve uygulamalı bölümlerinin bir kısmı 2 gün süreyle İTO Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır. Uygulama yapılacak diğer eğitimler 1 gün süreyle İstanbul Üniversitesine bağlı laboratuvarlar ve dersliklerde, 3 gün süreyle ise Belgrad Ormanında yapılacaktır. Proje uygulaması 6 gün boyunca devam edecektir.